• امروز دوشنبه هفنم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
جشن ولایت علوی واکمال دین نبوی در بقاع متبرکه استان لرستان برگزار شد.

جشن ولایت علوی واکمال دین نبوی در بقاع متبرکه استان لرستان برگزار شد.

جشن ولایت علوی واکمال دین نبوی در بقاع متبرکه استان لرستان برگزارشد.

1391/8/16 ( مسابقات قرآن ) 389 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف لرستان برگزارشد.

مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف لرستان برگزارشد.

مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف لرستان برگزار شد.

1391/8/16 ( مسابقات قرآن ) 524 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مسابقات رشته های اذان ،ابتهال ،همخوانی ومدیحه سرایی مرحله استانی برگزارشد.

مسابقات رشته های اذان ،ابتهال ،همخوانی ومدیحه سرایی مرحله استانی برگزارشد.

مسابقات رشته های اذان ،ابتهال ،همخوانی ومدیحه سرایی مرحله استانی برگزار شد

1391/8/6 ( مسابقات قرآن ) 497 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مسابقات قرآن مرحله شهرستانی درشهرستانهای استان لرستان برگزار شد

مسابقات قرآن مرحله شهرستانی درشهرستانهای استان لرستان برگزار شد

مسابقات قرآن مرحله شهرستانی درشهرستانهای استان لرستان برگزارشد.

1391/8/6 ( مسابقات قرآن ) 469 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مسابقات قرآن مرحله شهرستانی در رشته های حفظ،قرائت وترتیل درشهرستان کوهدشت برگزارشد.

مسابقات قرآن مرحله شهرستانی در رشته های حفظ،قرائت وترتیل درشهرستان کوهدشت برگزارشد.

مسابقات قرآن مرحله شهرستانی در رشته های حفظ،قرائت وترتیل درشهرستان کوهدشت برگزار شد.

1391/7/30 ( مسابقات قرآن ) 510 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

منبع آزمون شرط ورود مرحله شهرستانی مسابقات قرآن اعلام شد.

منبع آزمون شرط ورود مرحله شهرستانی مسابقات قرآن اعلام شد.

منبع آزمون شرط ورود مرحله شهرستانی مسابقات قرآن اعلام شد.

1391/6/16 ( مسابقات قرآن ) 807 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

تاریخ مسابقات قرآن اداره اوقاف وامور خیریه استان لرستان اعلام شد.

تاریخ مسابقات قرآن اداره اوقاف وامور خیریه استان لرستان اعلام شد.

تاریخ مسابقات قرآن اداره کل اوقاف وامورخیریه مرحله شهرستانی اعلام شد.

1391/6/16 ( مسابقات قرآن ) 711 0 رای به این مطلب ادامه مطلب