• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

صفحه ی اصلی / اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان اوقاف و امور خیریه 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

روابط عمومی و اطلاع رسانی 

 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان متشکل از 8 اداره و دفتر نمایندگی است که بشرح ذیل به معرفی آنها می پردازیم.
1-  اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان - مدیر کل :حجت الاسلام مرتضی خاکباز - خرم آبادٰ بلوار ولیعصر(عج)ٰ روبروی هنرستانٰ تلفن: 06633222060- 06633226455- فکس 06633221500
2-اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خرم آباد ـ سرپرست: حجت الاسلام فضل الله نجفی مطلق- خرم آبادٰ بلوار ولیعصرٰ جنب بانک قرض الحسنه مهر ایران ٰ تلفن   17-06633214216
3-اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد ـ  سرپرست: حجت الاسلام علی ارکبان
4-اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان الیگودرزـ  رئیس: حجت الاسلام علی اعتمادی
5-اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهدشت - رئیس :آقای محمود عبداللهی نیا - کوهدشت- روبروی مسجد جواد الائمه - تلفن 06632642406
6-دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان پلدختر - مسئول : آقای موسوی
7-دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان نورآباد - مسئول: آقای مهدی محمدی منفرد
 8- دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان دورود - مسئول: آقای اکبر کبیری
9- دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان ازنا- مسئول: آقای حامد قلی 06643435469-
در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان 3معاونت  و 3 اداره  و واحد های حراستٰ بازرسی و روابط عمومی به شرح ذیل وجود دارد که هرکدام دارای کارشناسان مربوط به خود می باشند:
ا- معاون توسعه و پشتیبانی منابع  آقای حسین میر دریکوند
2-معاون بهره وری اقتصادی آقای مسلم رضائی پور
3- معاون فرهنگی حجت الاسلام محمد جواد عباس زاده
4- اداره حقوقی و ثبتی آقای سجاد عطائی
5-اداره تحقیق آقای کورش فرجی
6- اداره امور قرآنی آقای تقی دریکوندی
 سامانه پیامکی روابط عمومی به شماره 10000114661  آماده دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی است