• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
قرائت زیارت عاشورادرپایگاه بسیج اداره کل اوقاف وامورخیریه لرستان

قرائت زیارت عاشورادرپایگاه بسیج اداره کل اوقاف وامورخیریه لرستان

قرائت زیارت عاشورادرپایگاه بسیج اداره کل اوقاف وامورخیریه لرستان

1392/2/5 ( پایگاه اداره ) 508 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

برگزاری حلقه صالحین پایگاه بسیج اداره کل  اوقاف وامورخیریه استان لرستان

برگزاری حلقه صالحین پایگاه بسیج اداره کل اوقاف وامورخیریه استان لرستان

برگزاری حلقه صالحین پایگاه بسیج اداره کل اوقاف وامورخیریه استان لرستان

1391/12/26 ( پایگاه اداره ) 526 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

قرائت زیارت عاشورادرنمازخانه اداره کل اوقاف وامورخیریه لرستان

قرائت زیارت عاشورادرنمازخانه اداره کل اوقاف وامورخیریه لرستان

قرائت زیارت عاشورادرنمازخانه اداره کل اوقاف وامورخیریه لرستان

1391/11/26 ( پایگاه اداره ) 578 0 رای به این مطلب ادامه مطلب